Dataset

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers: De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:

  • Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
  • Vanwege veranderingen in de tariefstructuur van de huisartsenzorg is een beperkt aantal prestatiecodes niet meer meegeteld in de cijfers van 2018.
  • Door veranderingen in de brondata worden vanaf 2018 bij baby's alleen de huisartscontacten meegeteld die na de inschrijving bij de huisarts plaatsvonden. Eerder werden ook contacten kort na de geboorte en vóór de inschrijving meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80192ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80192ned

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80192ned

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen