type-icon

Dataset

Waterzuivering ondergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Deltares
Bijgewerkt 28-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (4)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Waterzuivering van de ondergrond gaat over verschillende aspecten en processen; denitrificatie, mobilisatie van metalen in het grondwatercompartiment en uitspoeling van metalen uit de bodem, biologische afbraak van verontreinigingen (bijv. olieverontreinigingen), afbraak van microbiologische verontreinigingen (bijv. virussen).

Voor deze kaart kiezen we als voorbeeld van ‘waterzuivering van de ondergrond’ de potentie voor denitrificatie.
De redoxtoestand van het grondwater geeft een eerste aanwijzing voor de potentie voor denitrificatie.

De kaart is een landsdekkende puntenkaart die de gemiddelde redoxtoestand (in de tijd) in de bovenste filter van de grondwaterputlocatie weergeeft.

De grondwatermonsters zijn ingedeeld in 4 klassen:
• Aeroob en/of nitraathoudend grondwater,
• Mix grondwater met nitraat en ijzer;
• Anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie);
• Sterk anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie);
De criteria voor de indeling van de grondwatermonsters op redoxklasse staan beschreven (Vermooten et al., 2006) waarbij voor de leesbaarheid is gekozen om de categorie SO4-reducerend grondwater en SO4-gereduceerd/methanogeen grondwater samen te nemen in de categorie ‘Sterk anaeroob grondwater’.

Daarnaast is hieronder een extra puntenkaart toegevoegd die de pH weergeeft voor dezelfde filters. De pH is een eerste aanwijzing van de mate waarin sporenelementen (bijv. zware metalen) wel of niet mobiel zijn. Het kan gaan om metalen die uit de bodem uitspoelen en om metalen die in het grondwatercompartiment gemobiliseerd raken bij bijvoorbeeld pyrietoxidatie.

Contactinformatie
Naam: J.S.A. Vermooten - Bodem- en Grondwatersystemen, Deltares
E-mail: Servicedesk-Data@deltares.nl
Website: https://www.deltares.nl
Telefoon: 088 335 7775

Webservice

DANK:DANK-014_Waterzuivering

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms?

OGC:WMS

DANK:DANK-014_Waterzuivering

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs?

OGC:WFS

DANK:DANK-014_Waterzuivering

Webservice GML CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/ows?

OGC:GML

Service Feed Waterzuivering

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.eu/atom/DANK014_waterzuivering_ondergrond_service.xml

INSPIRE Atom

Downloaden

DANK014_waterzuivering.tif

Downloaden ZIP CC-BY (4.0)

download