Dataset

tuinbouw voor voedsel

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van voedselteelten in de tuinbouw (groenten en fruit in de open grond), berekend over de periode 2011-2014. Teelten in kassen zijn niet meegenomen, omdat die niet als diensten van een natuurlijk ecosysteem worden gezien. Deze vierjarige periode is gekozen om recht te doen aan vruchtwisselingscycli: op dezelfde grond worden immers vaak elk jaar andere gewassen geteeld. De data zijn deels afkomstig uit de Basisregistratie Percelen (waarin te vinden is waar welk gewas wordt geteeld) en deels uit de CBS-Landbouwtellingen, zoals bewerkt door het LEI (daarin wordt de gemiddelde productiewaarde van elk gewas berekend). Op deze zg. standaardopbrengst wordt vervolgens de gemiddelde verdiencapaciteit per sector toegepast als schatting van de toegevoegde waarde. De ecosysteemdienst moet namelijk gezien worden als de toegevoegde waarde van producten die de grond oplevert - niet als de totale waarde van de productie.

Contactinformatie
Naam: LEI Wageningen UR
E-mail: nico.polman@wur.nl

Webservice

dank:lei_l1c_gc_tuinbvoed

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

OGC:WMS