type-icon

Dataset

Interim Omgevingsverordening, Attentiezone waterhuishouding

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant
Bijgewerkt 24-01-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Download (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

In dit bestand is de Attentiezone waterhuishouding vastgelegd waar restricties gelden t.a.v. grondwateronttrekkingen.Dit bestand is een samenvoeging van de bestanden uit de Verordening water en de Verordening ruimte. Binnen de Verordening water werd er een onderscheid gemaakt inbeschermde gebieden en attentiegebieden.Beschermde gebieden: kwamen nagenoeg overeen met het NatuurNetwerk Brabant NNB, voorheen bekend als EHS): de witte vlekken binnen de NNB (bv wegen en bebouwing) waren in de Verordening water ‘opgevuld’ en ook opgenomen als beschermd gebied. Attentiegebieden: een beschermingszone van gemiddeld 500m rondom natte natuurparels, buiten de NNB. In het zeekleigebied is de zone minder breed.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
E-mail: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Downloaden

geojson bestand

Downloaden ZIP Geen open licentie

download

geopackage bestand

Downloaden ZIP Geen open licentie

download

shapes bestand

Downloaden ZIP Geen open licentie

download

gml bestand

Downloaden ZIP Geen open licentie

download