Dataset

AERIUS relevante habitatkartering

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2023, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/4e214ddf-4384-42a3-89d9-4074541b640d/attachments/voorbeeldweergave_relevant_habitats.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

base_geometries:relevant_habitats

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://connect.aerius.nl/opendata/wfs?request=getCapabilities

AERIUS relevante-habitats

Documentatie

Open Data - Relevante habitatkartering

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.aerius.nl/files/media/publicaties/documenten/rivm_aerius_handboek_data_2023.pdf#page=57

Paragraaf in handboek data met beschrijving van de dataset inclusief verwijzingen naar gerelateerde data en methodieken.