Terug naar alle datasets

Dataset

Zorgrekeningen naar financieringsbron, functieverdeling en actoren

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Centraal Bureau voor de Statistiek | Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Zorg en gezondheid
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
06-03-2007
Licentie
CC-BY
Taal
Nederlands
Stelsel van zorgstatistieken.
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel
van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg).
Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde
concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het
"Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model
voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn".
Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming
van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het
ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg.
Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie,
de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het
zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten)
en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is duidelijk dat voor een
beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het
terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle
activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing
dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of
als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin-
den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids-
zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze
gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con-
crete (gefaseerde) invulling gegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet als

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.

LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein,
zoals beschreven in Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in
deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in
de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het
cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van
kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer
5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige
terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor
de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein
beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode
een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden
daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan
definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige
voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998
Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Meer informatie over deze dataset

Gegevens over de dataset

Titel Zorgrekeningen naar financieringsbron, functieverdeling en actoren
Identifier https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37186
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Stelsel van zorgstatistieken. De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg). Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het "Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn". Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg. Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie, de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten) en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is duidelijk dat voor een beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin- den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids- zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con- crete (gefaseerde) invulling gegeven. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Deze tabel is stopgezet en voortgezet als <a href="https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71914ned"> Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.</a> LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein, zoals beschreven in <a href="https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CC138517-AF54-4921-8AC2-C119B13F3BCD/0/2006beschrijvingvolledigzorgterreinart.pdf" >Beschrijving volledig zorgterrein</a>. Daardoor zijn de cijfers in deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer 5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Gegevens beschikbaar vanaf 1998 Frequentie: stopgezet per januari 2009 Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007
Thema Zorg en gezondheid
Bestemmingspagina https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37186
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Status: Beschikbaar
Frequentie van wijzigingen: Nooit

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Publiceerder Centraal Bureau voor de Statistiek
Contactpunt Naam van het contactpunt: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail van het contactpunt: infoservice@cbs.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie CC-BY
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus Centraal Bureau voor de Statistiek
 • API JSON
  download bestand

  Toegangslink

  https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37186

  Naam API
  Beschrijving Uitgaven aan zorg naar actoren, financieringsbron en functieverdeling.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype JSON
  Mediatype application/json
Let op, dit zijn webservices.
 • Feed ATOM

  Toegangslink

  https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37186

  Naam Feed
  Beschrijving Uitgaven aan zorg naar actoren, financieringsbron en functieverdeling.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype ATOM
  Mediatype application/atom+xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?