Dataset

Gebiedsnormen regionale wateroverlast (Omgevingsverordening 2016)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat zeven gebiedsnormen waarin de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren moet zijn ingericht zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen voor de beoordeling door het waterschap.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/PV_GebiedsnormenRegionaleWateroverlast.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GebiedsnormenRegionaleWateroverlast

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:GebiedsnormenRegionaleWateroverlast

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint