type-icon

Dataset

Interim Omgevingsverordening, Behoud en herstel van watersystemen

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Noord-Brabant
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 17-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het werkingsgebied 'Behoud en herstel watersystemen' is gebaseerd op het Provinciaal milieu- en waterplan. Dit is gebaseerd op:-waterlopen met de functie waternatuur,-(natte) ecologische verbindingszones en-gebieden die in het verleden in de reconstructie- en gebiedsplannen waren aangeduid als 'ruimte voor beek- en kreekherstel'.In deze gebieden is het beleid vanuit een regionaal belang gericht op behoud, verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem.Binnen de gebieden zijn of worden maatregelen uitgevoerd op het gebied van de morfologie, zoals het laten hermeanderen van beken, het aanleggen van plas-draszones en het herstel van kwel. Daarom is ook ruimte naast de waterloop nodig om de maatregelen goed uit te kunnen voeren. Veel van de maatregelen zijn ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn Water

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
E-mail: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Downloadbare bestanden

geojson bestand

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

geopackage bestand

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

shapes bestand

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

gml bestand

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download