Terug naar alle datasets

Dataset

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Centraal Bureau voor de Statistiek | Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Lucht
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
11-09-2019
Licentie
CC-BY
Taal
Nederlands
Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Toevoeging voorlopige cijfers over 2018.

Wijzigingen per 25 januari 2019:
Alle bronnen:
- Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers.

Stationaire bronnen:
- De energiebalans over 2015 en 2016 is bijgesteld. De nieuwe cijfers zijn gebruikt bij de berekening van de emissies.
- De CO2-emissie door de chemische industrie was al eerder (per 18 december 2018) gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing was het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven.

Mobiele bronnen:
- De resultaten van de revisie van de energiebalans zijn nu voor alle jaren meegenomen bij het berekenen van de emissies.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 worden in januari 2020 gepubliceerd.

Meer informatie over deze dataset

Gegevens over de dataset

Titel Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften
Identifier https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70946ned
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s. Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd. De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie. Gegevens beschikbaar vanaf: 1990. Status van de cijfers: Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen. Wijzigingen per 11 september 2019: Toevoeging voorlopige cijfers over 2018. Wijzigingen per 25 januari 2019: Alle bronnen: - Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers. Stationaire bronnen: - De energiebalans over 2015 en 2016 is bijgesteld. De nieuwe cijfers zijn gebruikt bij de berekening van de emissies. - De CO2-emissie door de chemische industrie was al eerder (per 18 december 2018) gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing was het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven. Mobiele bronnen: - De resultaten van de revisie van de energiebalans zijn nu voor alle jaren meegenomen bij het berekenen van de emissies. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers over 2018 worden in januari 2020 gepubliceerd.
Thema Lucht
Bestemmingspagina https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70946ned
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Status: Beschikbaar
Frequentie van wijzigingen: Jaarlijks

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Publiceerder Centraal Bureau voor de Statistiek
Contactpunt Naam van het contactpunt: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail van het contactpunt: infoservice@cbs.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie CC-BY
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus Centraal Bureau voor de Statistiek
Groepen Energietransitie
 • API JSON
  download bestand

  Toegangslink

  https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70946ned

  Naam API
  Beschrijving Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype JSON
  Mediatype application/json
Let op, dit zijn webservices.
 • Feed ATOM

  Toegangslink

  https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70946ned

  Naam Feed
  Beschrijving Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype ATOM
  Mediatype application/atom+xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?