Terug naar alle datasets

Dataset

Fauna- Habitatrichtlijngebieden 2003, Provincie Gelderland

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Gelderland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Natuur- en landschapsbeheer
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
19-05-2003
Licentie
Publiek domein
Taal
Nederlands
Dit bestand wordt gezien als de 2003 versie 2 / 19 mei 2003. Habitat_2003 is het definitieve bestand voor de aan te melden habitatrichtlijngebieden in mei 2003, op basis ontwerplijst met gebieden die is vastgesteld in de Ministerraad van 14 februari 2003. Met deze lijst van gebieden wordt in voldoende mate tegemoetgekomen aan de verwachtingen van de Europese Commissie. Voor alle habitattypen en soorten waarvoor Nederland verantwoordelijk is, worden juist voldoende gebieden aangemeld.
Van 19 februari tot en met 18 maart 2003 heeft de openbare procedure plaatsgevonden in het kader van de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden bij de Europese Commissie. Tijdens deze openbare procedure zijn betrokkenen in Nederland in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontwerplijst met 134 gebieden, alsmede op bijbehorende documenten en gebiedskaarten.
De ontwerplijst van gebieden is totstandgekomen na een zorgvuldige selectie, op basis van ecologische criteria. Deze selectiecriteria zijn gebaseerd op de Habitatrichtlijn en op de nadere invulling die daaraan door de Commissie in Europees verband is gegeven.
De selectiecriteria zijn in twee stappen toegepast. Ten eerste: voor ieder habitattype en voor iedere soort waarvoor Nederland een verantwoordelijkheid heeft, die op de zogenoemde referentielijst staan, zijn de belangrijkste gebieden geselecteerd. Voor prioritaire habitattypen en prioritaire soorten wordt een hoger aantal gebieden gehanteerd dan voor niet-prioritaire typen en soorten. In de tweede stap is vastgesteld of daarmee voldoende oppervlakte per habitattype of soort wordt aangemeld. De norm hiervoor verschilt per habitattype en per soort, afhankelijk van de mate waarin de soort onder druk staat en de mate waarin bescherming nodig is. Bovendien is bekeken of de geografische spreiding over Nederland evenwichtig is en of er voldoende wordt aangesloten bij Natura 2000 gebieden over de grens.
De gehanteerde selectiemethode betekent dat Alterra één gebied voor meerdere habittattypen en/of soorten het belangrijkste gebied kan zijn. In de regel geldt ook dat niet alle gebieden waar deze habitattypen en soorten voorkomen worden voorgesteld als Natura 2000 gebied.
Bij de begrenzing van de gebieden is scherp gekeken naar het voorkomen van de waarden waarvoor het gebied wordt geselecteerd of aangemeld en de mate waarin een bijdrage kan worden geleverd aan voldoende oppervlak. Verder is de begrenzing zoveel mogelijk aangepast aan de bestaande begrenzingen van beschermde natuurmonumenten, bestaande Vogelrichtlijngebieden, Ecologische hoofdstructuur en eigendomssituatie van terreinbeherende organisaties.

Gegevens over de dataset

Titel Fauna- Habitatrichtlijngebieden 2003, Provincie Gelderland
Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=10af3e49-fa7e-4d29-81f0-64ee6faac920
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Dit bestand wordt gezien als de 2003 versie 2 / 19 mei 2003. Habitat_2003 is het definitieve bestand voor de aan te melden habitatrichtlijngebieden in mei 2003, op basis ontwerplijst met gebieden die is vastgesteld in de Ministerraad van 14 februari 2003. Met deze lijst van gebieden wordt in voldoende mate tegemoetgekomen aan de verwachtingen van de Europese Commissie. Voor alle habitattypen en soorten waarvoor Nederland verantwoordelijk is, worden juist voldoende gebieden aangemeld. Van 19 februari tot en met 18 maart 2003 heeft de openbare procedure plaatsgevonden in het kader van de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden bij de Europese Commissie. Tijdens deze openbare procedure zijn betrokkenen in Nederland in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontwerplijst met 134 gebieden, alsmede op bijbehorende documenten en gebiedskaarten. De ontwerplijst van gebieden is totstandgekomen na een zorgvuldige selectie, op basis van ecologische criteria. Deze selectiecriteria zijn gebaseerd op de Habitatrichtlijn en op de nadere invulling die daaraan door de Commissie in Europees verband is gegeven. De selectiecriteria zijn in twee stappen toegepast. Ten eerste: voor ieder habitattype en voor iedere soort waarvoor Nederland een verantwoordelijkheid heeft, die op de zogenoemde referentielijst staan, zijn de belangrijkste gebieden geselecteerd. Voor prioritaire habitattypen en prioritaire soorten wordt een hoger aantal gebieden gehanteerd dan voor niet-prioritaire typen en soorten. In de tweede stap is vastgesteld of daarmee voldoende oppervlakte per habitattype of soort wordt aangemeld. De norm hiervoor verschilt per habitattype en per soort, afhankelijk van de mate waarin de soort onder druk staat en de mate waarin bescherming nodig is. Bovendien is bekeken of de geografische spreiding over Nederland evenwichtig is en of er voldoende wordt aangesloten bij Natura 2000 gebieden over de grens. De gehanteerde selectiemethode betekent dat Alterra één gebied voor meerdere habittattypen en/of soorten het belangrijkste gebied kan zijn. In de regel geldt ook dat niet alle gebieden waar deze habitattypen en soorten voorkomen worden voorgesteld als Natura 2000 gebied. Bij de begrenzing van de gebieden is scherp gekeken naar het voorkomen van de waarden waarvoor het gebied wordt geselecteerd of aangemeld en de mate waarin een bijdrage kan worden geleverd aan voldoende oppervlak. Verder is de begrenzing zoveel mogelijk aangepast aan de bestaande begrenzingen van beschermde natuurmonumenten, bestaande Vogelrichtlijngebieden, Ecologische hoofdstructuur en eigendomssituatie van terreinbeherende organisaties.
Tags fauna, habitatrichtlijn, natuur-en-landschap
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Aanmaakdatum: 2003-05-19T00:00:00
Status: Beschikbaar

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Gelderland
Publiceerder Gelderland
Contactpunt Naam van het contactpunt: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
E-mail van het contactpunt: provincieloket@gelderland.nl
Website van het contactpunt: https://www.gelderland.nl
Telefoonnummer van het contactpunt: (026) 359 9999

Rechten en zichtbaarheid

Licentie Publiek domein
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus NationaalGeoregister.nl
Let op, dit zijn webservices.
 • pgr_NaFa_Habitatrichtlijngebieden OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoserver.prvgld.nl/geoserver/PGR_C/wms

  Naam pgr_NaFa_Habitatrichtlijngebieden
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • pgr_NaFa_Habitatrichtlijngebieden OGC:WFS

  Toegangslink

  https://geoserver.prvgld.nl/geoserver/PGR_C/wfs

  Naam pgr_NaFa_Habitatrichtlijngebieden
  Beschrijving OGC:WFS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WFS
  Mediatype application/xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?