Dataset

Adreslocaties met een belasting van 50 dB en hoger 2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 20-06-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten in de provincie Utrecht weergegeven die gekenmerkt worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk meer dan 50, 53, 55, 60, 61, 65 en > 70 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de doorrekening voor de EU Richtlijn Omgevingslawaai 4e tranche in 2021 (verkeersgegevens 2019) met de Standaardrekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012 (RMG2012-bijlage III).

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Adreslocaties_met_een_belasting_van_50_dB_en_hoger_2021
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Adreslocaties_met_een_belasting_van_50_dB_en_hoger_2021

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder/wfs

OGC:WFS

Adreslocaties_met_een_belasting_van_50_dB_en_hoger_2021

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder/wms

OGC:WMS

Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/298799f6-9172-44ba-b95f-c87511cd00bc

landingpage