Terug naar alle datasets

Dataset

Gemeenschappelijke regelingen 2018 onbewerkte Iv3-data

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Centraal Bureau voor de Statistiek | Uit catalogus: Derden | Centraal Bureau voor de Statistiek

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Economie
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
23-09-2019
Licentie
CC-BY
Taal
Nederlands
De bron van de gegevens in deze tabel zijn gemeenschappelijke regelingen en het CBS biedt deze als service aan als open data.

Het CBS ontvangt de gegevens van gemeenschappelijke regelingen in het kader van de rapportages Informatie voor Derden (Iv3). De gegevens in de tabel zijn niet bewerkt door het CBS. Dit soort data wordt ook wel aangeduid met de term 'onbewerkte data'. Het CBS draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens. De data in de eigen publicaties van het CBS hoeven daarbij niet één-op-één te herleiden zijn tot de gegevens in deze tabel.

De tabel bevat onbewerkte Iv3-data van alle verslagsoorten van één verslagjaar. De verslagsoorten zijn de vier kwartalen en de jaarrekening. In deze tabel zijn tenminste alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die behoren tot de steekproef van het CBS van grote gemeenschappelijke regelingen die moeten aanleveren; dit zijn de gemeenschappelijke regelingen waarbij in een eerder verslagjaar de totale baten of lasten in de exploitatierekening van de jaarrekening groter dan 20 miljoen euro waren. Daarnaast zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die op vrijwillige basis voor tenminste één periode in het huidige verslagjaar hebben aangeleverd. NB. indien een gemeenschappelijke regeling wel in de tabel is opgenomen, maar voor een verslagsoort geen Iv3-gegevens heeft aangeleverd, dan heeft elke cel voor die verslagsoort de waarde '.', in de zin van ontbrekend.

De in de tabel gebruikte coderingen voor de categorieën enerzijds en de taakvelden en balansposten anderzijds, zijn evenals hun betekenis ontleend aan het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het BBV bevat onder meer de regelgeving voor de leveringen van Iv3-data aan het CBS.

Voor elke verslagsoort worden op twee momenten alle tot dan toe ontvangen rapportages tegelijkertijd gepubliceerd. De reden dat de data nog een tweede keer worden geplaatst, is dat het CBS de gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid geeft een verbeterde Iv3-gegevensset aan te leveren. De data die de eerste keer worden geplaatst hebben in het onderwerp 'Plaatsing' de waarde '1ste plaatsing'. De data die de tweede keer worden geplaatst hebben de waarde '2de plaatsing'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn bij publicatie definitief (d.w.z. behoudens uitzonderingen vindt er geen update meer plaats van eenmaal gepubliceerde data).

Wijzigingen per 23 september 2019:
De cijfers van de tweede plaatsing van het jaar 2018 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het tijdstip van publiceren van nieuwe cijfers voor een verslagsoort is afhankelijk van de uiterste inzendtermijn aan het CBS die voor de betreffende verslagsoort geldt. Voor de kwartaalrekeningen is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).
Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd gepubliceerd. Dit publiceren gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk 5 dagen na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. Het onderscheid tussen de eerste en de tweede plaatsing is te zien in het onderwerp.

Meer informatie over deze dataset

Gegevens over de dataset

Titel Gemeenschappelijke regelingen 2018 onbewerkte Iv3-data
Identifier https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/45044NED
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving De bron van de gegevens in deze tabel zijn gemeenschappelijke regelingen en het CBS biedt deze als service aan als open data. Het CBS ontvangt de gegevens van gemeenschappelijke regelingen in het kader van de rapportages Informatie voor Derden (Iv3). De gegevens in de tabel zijn niet bewerkt door het CBS. Dit soort data wordt ook wel aangeduid met de term 'onbewerkte data'. Het CBS draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens. De data in de eigen publicaties van het CBS hoeven daarbij niet één-op-één te herleiden zijn tot de gegevens in deze tabel. De tabel bevat onbewerkte Iv3-data van alle verslagsoorten van één verslagjaar. De verslagsoorten zijn de vier kwartalen en de jaarrekening. In deze tabel zijn tenminste alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die behoren tot de steekproef van het CBS van grote gemeenschappelijke regelingen die moeten aanleveren; dit zijn de gemeenschappelijke regelingen waarbij in een eerder verslagjaar de totale baten of lasten in de exploitatierekening van de jaarrekening groter dan 20 miljoen euro waren. Daarnaast zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die op vrijwillige basis voor tenminste één periode in het huidige verslagjaar hebben aangeleverd. NB. indien een gemeenschappelijke regeling wel in de tabel is opgenomen, maar voor een verslagsoort geen Iv3-gegevens heeft aangeleverd, dan heeft elke cel voor die verslagsoort de waarde '.', in de zin van ontbrekend. De in de tabel gebruikte coderingen voor de categorieën enerzijds en de taakvelden en balansposten anderzijds, zijn evenals hun betekenis ontleend aan het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het BBV bevat onder meer de regelgeving voor de leveringen van Iv3-data aan het CBS. Voor elke verslagsoort worden op twee momenten alle tot dan toe ontvangen rapportages tegelijkertijd gepubliceerd. De reden dat de data nog een tweede keer worden geplaatst, is dat het CBS de gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid geeft een verbeterde Iv3-gegevensset aan te leveren. De data die de eerste keer worden geplaatst hebben in het onderwerp 'Plaatsing' de waarde '1ste plaatsing'. De data die de tweede keer worden geplaatst hebben de waarde '2de plaatsing'. Gegevens beschikbaar vanaf: 2018. Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn bij publicatie definitief (d.w.z. behoudens uitzonderingen vindt er geen update meer plaats van eenmaal gepubliceerde data). Wijzigingen per 23 september 2019: De cijfers van de tweede plaatsing van het jaar 2018 zijn opgenomen. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het tijdstip van publiceren van nieuwe cijfers voor een verslagsoort is afhankelijk van de uiterste inzendtermijn aan het CBS die voor de betreffende verslagsoort geldt. Voor de kwartaalrekeningen is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1). Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd gepubliceerd. Dit publiceren gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk 5 dagen na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. Het onderscheid tussen de eerste en de tweede plaatsing is te zien in het onderwerp.
Thema Economie
Bestemmingspagina https://iv3statline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=IV3&tableId=45044NED
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Status: Beschikbaar
Frequentie van wijzigingen: Onregelmatig

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Publiceerder Centraal Bureau voor de Statistiek
Contactpunt Naam van het contactpunt: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail van het contactpunt: infoservice@cbs.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie CC-BY
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus Derden | Centraal Bureau voor de Statistiek
 • API JSON
  download bestand

  Toegangslink

  https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/45044NED

  Naam API
  Beschrijving Lasten, baten en balansstanden van gemeenschappelijke regelingen voor jaar- en kwartaalrekeningen.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype JSON
  Mediatype application/json
Let op, dit zijn webservices.
 • Feed ATOM

  Toegangslink

  https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/45044NED

  Naam Feed
  Beschrijving Lasten, baten en balansstanden van gemeenschappelijke regelingen voor jaar- en kwartaalrekeningen.
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie CC-BY
  Bestandstype ATOM
  Mediatype application/atom+xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?