Dataset

Vaarweg Informatie diepte vaarweg (lijnen)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 15-05-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Aanwijzing voor de ligging van het bodemvlak t.o.v. NAP of streefpeil. Bij sommige vaarwegen kan hier dus een waarde van plus NAP zijn ingevuld. In verband met de snel wijzigende bodemligging van geulen in getijgebieden kan de in ViN opgenomen diepte van deze vaarwegen afwijken van de actuele situatie. Dit geldt tevens voor een aantal rivieren waarvan de bodemligging vrijwel continu verandert na een hoogwaterperiode. Voor de actuele dieptegegevens van deze vaarwegen dient u contact op te nemen met de vaarwegbeheerders. Notatie: Indien er sprake is van een zomer- en een winterpeil dan is de diepte altijd opge geven t.o.v. het win ter peil

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/5c22642f-0599-4ef2-a9b2-c68cd1225c48/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

vaarweginformatie

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vaarweginformatie/MapServer

accesPoint

vaarweginformatie

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vaarweginformatie/FeatureServer

accesPoint

diepte_vaarweg

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarweginformatie/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

vaarweginformatie:diepte_vaarweg

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarweginformatie/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads