Dataset

Leefsituatie kerkelijke gezindte en kerkbezoek 1999

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Religie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel "Kerkelijke gezindte; per leefsituatie 1999" geeft voor de variabelen leeftijdsklasse, onderwijsniveau, samenstelling huishouden en sociale groep aan het percentage mensen vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te rekenen tot een bepaalde kerkelijke gezindte. De volgende categorieën kerkelijke gezindte worden daarbij onderscheiden: gereformeerd, nederlands hervormd, rooms-katholiek, andere kerkelijke gezindte en geen kerkelijke gezindte. Ook wordt per leefsiuatie het percentage mensen vanaf 18 jaar weergegeven dat regelmatig naar de kerk of een andere religieuze bijeenkomst gaat.

Deze tabel is gemaakt naar aanleiding van de CBS-publicatie "Kerkelijke gezindte en kerkbezoek aan het einde van de 20e eeuw" uit 2000. In deze publicatie worden de volgende onderwerpen besproken: Religie in historisch perspectief, religie: waar en wie, religie en politiek, religie en vrijwilligerswerk, religie en milieu, religie en waardenoriëntaties. U kunt deze publicatie bestellen bij verkoop@CBS.nl onder vermelding van kengetal E-15/2000.

Gegevens beschikbaar over: 1999

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 1 januari 2008 stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37581

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37581

Kerkelijke gezindte en kerksheid; leefsituatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37581

Kerkelijke gezindte en kerksheid; leefsituatie