Dataset

Covid-19 Nationale SARS-CoV-2 Afvalwatersurveillance Gemeentelijke Weekgemiddelden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 04-05-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat per gemeente, per week, het gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke week sinds 2020-09-07 is per gemeente het aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde over het gemeten aantal deeltjes bij de RWZI's die de betreffende gemeente bedienen. Voor iedere week wordt daartoe eerst een weekgemiddelde per RWZI bepaald, gebaseerd op alle metingen die voor die locatie beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat één weekcijfer per RWZI. Dit weekcijfer wordt gewogen naar het aantal inwoners in de gemeente die gebruik maken van betreffende RWZI. Deze waarden worden gesommeerd per gemeente, en gedeeld door de som van het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners in een gemeente aangesloten op RWZI die één of meerdere metingen hebben). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde, per week, per gemeente uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s binnen een gemeente metingen beschikbaar zijn in een week, is de record “NA”.

Wanneer (bijvoorbeeld door een gemeentelijke herindeling) er twee verschillende inwonertallen gelden voor een gemeente in één week wordt hier rekening mee gehouden door het inwonertal te gebruiken dat geldend is op het moment van de meting.

Weken volgen de ISO-8601 standaard en lopen van maandag tot en met zondag.

Het bestand bevat per gemeente alle weken van 2020-09-07 tot en met de meest recente week waarvoor een waarde kan worden berekend. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle gemeenten in de meest recente (lopende) week zijn opgenomen.

De cijfers zijn berekend op basis van de gemeentelijke indeling zoals die op de datum van de meting gold. Gemeentelijke herindelingen worden toegepast op de datum van de herindeling.

De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022

Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het gemeentecijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9).

Beschrijving van de variabelen:

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd).

Year: Jaar waarbinnen de week valt waar het gemeentecijfer betrekking op heeft.

Week: Weeknummer in het jaar [Year] waar het gemeentecijfer betrekking op heeft.

Start_date: Begindatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd).

End_date: Einddatum van de week waarop het gemeentecijfer betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd).

Region_code: De CBS gemeentecode.

Region_name: Naam van de gemeente.

RNA_flow_per_100000_weeklymean: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's die de betreffende gemeente bedienen, per week, weergegeven per 100.000 inwoners.

Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

CSV download

CSV Publiek domein

Rioolwatermetingen SARS-CoV-2, gemeentelijke weekcijfers

Voorbeeld