Dataset

Stikstof - Depositievracht

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 22-03-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart toont de depositievracht vanuit een gridcel op alle stikstofgevoelige natuur in Zuid-Holland. Depositievracht verwijst naar de totale hoeveelheid stikstof en ammoniak die neerslaat op een bepaald gebied, zoals een natuurgebied, als gevolg van emissies van één of meerdere bronnen, bijvoorbeeld industrie, landbouw of verkeer. In tegenstelling tot emissiekaarten geeft de depositiekaart niet alleen informatie over de totale uitstoot, maar ook of deze emissies daadwerkelijk neerslaan op gevoelige natuur.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ASTIKSTOF_DEPOSITIEVRACHT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STIKSTOF_DEPOSITIEVRACHT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

STIKSTOF_DEPOSITIEVRACHT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Stikstof depositievracht op stikstofgevoelige natuur

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof/MapServer

accessPoint