Dataset

Bevolkingsprognose 2016 (BP2016): gewenste woningvoorraad

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 08-12-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ruwe data bevolkingsprognose 2016: gewenste woningvoorraad.

De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio zijn de effecten van regionaal afgestemde woningbouwprogramma’s op de bevolkingsontwikkeling doorgerekend. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe BP. Voor meer informatie over de bevolkingsprognose: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bevolkingsprognose/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/StaatvanZuidHolland.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

niet_geodata:BP2016_GEWENSTE_WONINGVOORRAAD

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/niet_geodata/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

WBR en BP 2016 publicatie

HTML Publiek domein
Download: https://geo.zuid-holland.nl/data/bron/wbr-en-bp-2016-publicatie.pdf

accessPoint