Dataset

Zonnewijzer - Natuurnetwerk Nederland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Brongegevens - Natuurnetwerk Nederland [belemmering] . Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lokaties. Tevens voor de inschatting van de verwachte opbrengst in energie.

Bestemmingspagina: http://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b6236d6aa6349699a9165b0d64b6299

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3AZW_NATUURNETWERKNEDERLAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ZW_NATUURNETWERKNEDERLAND

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

ZW_NATUURNETWERKNEDERLAND

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Brongegevens - NatuurnetwerkNederland [belemmering]

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_zonnewijzer/MapServer

accessPoint