Dataset

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid 'voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Deze diverse categorie bestaat uit allerlei verschillende organische stromen die volgens de bedrijven die deze stroom melden niet meer geschikt zijn voor consumptie of verwerking. Dit zijn bijvoorbeeld groente- en fruitrestanten, vruchtensappen, veevoerrestanten en afgekeurde levensmiddelen (die supermarkten niet meer mogen verkopen wegens het verstrijken van de houdbaarheidsdatum). Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' is een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Bestemmingspagina: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

BIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint