Dataset

Biomassa - afval van mest 2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In het kader van het vraagstuk over biomassa als reststromen en het waarderen hiervan, is vanuit de provincie Zuid-Holland een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende biomassa die beschikbaar is de provincie. Om hiermee uiteindelijk een duidelijk beeld te schetsen van de potentie en locatie van de hoeveelheid biomassa. Hiermee kunnen uiteindelijk meerdere mogelijkheden worden onderzocht om de hoeveelheid biomassa tot in zijn volste vorm te waarderen. Buiten het aanleveren van een inventarisatie is ook de locatie een belangrijk aspect voor de provincie en daarom zullen ook interactieve kaarten worden aangeleverd.

De hoeveelheid mest is veruit de grootste biomassa reststroom in Zuid-Holland. De hoeveelheden worden door het CBS bijgehouden en gepubliceerd. Deze gegevens worden per gemeenten weergeven. In de hoeveelheid mest wordt onderscheid gemaakt per type vee waarvan de mest afkomstig is, of de fractie dik of dun is en of het uit de stal of wei afkomstig is. Buiten het CBS worden ook andere bronnen geraadpleegd. (zie onder herkomst)

Bestemmingspagina: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_MEST&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_MEST

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Biomassa - afval van mest 2019

BIOMASSA_2019_MEST

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Biomassa - afval van mest 2019

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Mest

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint