Dataset

Richtlijn Overstromingsrisico - historische overstromingen EU2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 14-04-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat overstromingsgebieden die significante negatieve effecten hebben gehad wat betreft de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. De EU richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) vraagt lidstaten een voorlopige overstromings risicobeoordeling uit te voren (artikel 4). Een onderdeel daarvan is een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die significante negatieve effecten hebben gehad. In dit kader geeft het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021' een overzicht van belangrijke overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die hebben geleid tot aanzienlijke negatieve effecten. Deze overstromingen hebben vaak grote betekenis hebben gehad voor de ontwikkeling van de waterhuishoudkundige infrastructuur van Nederland.

Bestemmingspagina: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/richtlijn_overstromings_risico.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ror_historische_overstromingen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

ROR historische overstromingen

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/atom/ror_historische_overstromingen.xml

accessPoint