Dataset

Interim Omgevingsverordening, Behoud en herstel van watersystemen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 16-08-2023
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het werkingsgebied 'Behoud en herstel watersystemen' is gebaseerd op het Provinciaal milieu- en waterplan. Dit is gebaseerd op:

-waterlopen met de functie waternatuur,
-(natte) ecologische verbindingszones en
-gebieden die in het verleden in de reconstructie- en gebiedsplannen waren          aangeduid als 'ruimte voor beek- en kreekherstel'.
In deze gebieden is het beleid vanuit een regionaal belang gericht op behoud, verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem.
Binnen de gebieden zijn of worden maatregelen uitgevoerd op het gebied van de morfologie, zoals het laten hermeanderen van beken, het aanleggen van plas-draszones en het herstel van kwel. Daarom is ook ruimte naast de waterloop nodig om de maatregelen goed uit te kunnen voeren. Veel van de maatregelen zijn ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Bestemmingspagina: https://www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening%5ETeksten%20en%20verbeelding%20zijn%20beschikbaar%20in%20de%20ruimtelijke%20planviewer%20van%20Noord-Brabant

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geojson bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download