Dataset

PRV Kaart 2: Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) -BBG illustratief

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Op deze kaartlaag is illustratief weergegeven welke gebieden de provincie als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) beschouwt. De begrenzing op deze kaartlaag maakt geen onderdeel uit van de beoordeling of een bepaalde locatie al dan niet BBG is. De tekst uit de PRV (artikel 9) is leidend. De kaartlaag is dan ook niet genoemd in de bepaling. Wij verwijzen ook naar de toelichting op artikel 9 in de PRV. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 3 februari 2014 (179956-281768) en gecorrigeerd door GS op 25 augustus 2015 (179956-659095).

Contactinformatie
Naam: Matthijs Oosterhout (BEL/RI), Provincie Noord-Holland
E-mail: oosterhoutm@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl

Webservice

PRV Kaart 2 Bestaand Bebouwd Gebied - BBG illustratief

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WMSServer?

OGC:WMS

pnh_dataservice_prv:PRV_Kaart_2_Bestaand_Bebouwd_Gebied_-_BBG_illustratief

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WFSServer?

OGC:WFS