11852 zoekresultaten

 • Huisvesting Woningen geluidhinder gesubsidieerde isolatie

  Dataset met overzicht van woningen met geluidhinder door verkeerslawaai die in aanmerking komen voor gesubsidieerde isolatie. Deze dataset bestaat uit twee soorten lijsten van woningen: * A-lijst: ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Natuur en milieu Woningen energielabels

  Woningen energielabels afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/d...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

 • Huisvesting Woningen

  Dataset mbt woningen in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: * aantal woningen; * aantal wooneenheden; * aantal woonwagens en woonschepen; * gemid...

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Bestuur Woningbouwprognose t/m 2040 per wijk en naar gebied Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern - Gemeente Utrecht

  * **Beschrijving:** Woningbouwprognose t/m 2040 per wijk en naar gebied Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern * **OPMERKING:** Deelsheets per wijken/gebieden bijgevoegd * **Bron:** Bevolkingsprognose 2...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX CSV

 • Bestuur WOB verzoeken Utrecht - overzicht 2018

  WOB verzoeken bij gemeente Utrecht in 2018. bron: Interne bedrijven, gemeente Utrecht

  Organisatie: Utrecht

  CSV XLSX

 • Bestuur WOB-verzoeken Utrecht jan-feb 2016

  Overzicht van WOB-verzoeken aan de gemeente Utrecht in januari en februari 2016.

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Bestuur WOB verzoeken Utrecht - overzicht 2017

  WOB verzoeken bij gemeente Utrecht in 2017. Bron: Interne bedrijven, gemeente Utrecht

  Organisatie: Utrecht

  CSV XLS XLSX

 • Bestuur WOB verzoeken beslistermijn

  De gemiddelde beslistermijn van WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoeken binnen de gemeente Utrecht, weergegeven per maand in de periode van oktober 2015 tm maart 2016 en oktober 2016 tm maart 2017. ...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

 • Bestuur WOB verzoeken aantal 2015-2016-2017

  Aantal WOB verzoeken bij gemeente Utrecht, weergegeven per maand in de periode van oktober 2015 tm maart 2016 en oktober 2016 tm maart 2017. Bron: Jurisdische zaken, gemeente Utrecht

  Organisatie: Utrecht

  XLS CSV

 • Ruimte en infrastructuur Winkelgebieden Tilburg

  * **Beschrijving:** Gebieden met als hoofdfunctie detailhandel en horeca. Omvat de wijkwinkelcentra en buurtwinkelcentra. Dit zijn gebieden waarbij aan straten of pleinen winkels aanwezig zijn met aa...

  Organisatie: Tilburg

  CSV JSON KML SHAPE

 • Wijkondersteuningsteams Schiedam

  Overzicht van wijkondersteuningsteams in Schiedam. Meer informatie op de [website][1] van de wijkondersteuningsteams. [1]: http://www.wotschiedam.nl/

  Organisatie: Schiedam

  CSV

 • Ruimte en infrastructuur Wijklijnmeldingen Dordrecht

  Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdzakelijk zijn dit de bewoners van Dordrecht, maar ook bedrijven en bezoekers. Daarnaast vallen er veel aspecten onder de openbare ruimte. Het is ni...

  Organisatie: Dordrecht

  CSV ZIP RTF

 • Economie Wijk- en warenmarkten

  Dataset met overzicht van wijk- en warenmarkten in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per markt weergegeven: * naam markt; * locatie markt; * dag markt; * themamarkt of wijkmark...

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Bestuur Wijken Tilburg

  * **Beschrijving:** Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken * **Bron:** gemeente Tilburg * **Doel r...

  Organisatie: Tilburg

  CSV JSON KML SHAPE

 • Bestuur Wijken in Papendrecht

  * __Beschrijving:__ Overzicht van de wijken in gemeente Papendrecht. Een wijk is een geografisch afgebakend (administratief) gebied binnen de gemeente, met zo goed als altijd een (wijk)naam. Afbakenin...

  Organisatie: Papendrecht

  JSON KML SHAPE

 • Bestuur Wijken in Hendrik Ido Ambacht

  * __Beschrijving:__ Overzicht van de wijken in gemeente Hendrik Ido Ambacht. Een wijk is een geografisch afgebakend (administratief) gebied binnen de gemeente, met zo goed als altijd een (wijk)naam. A...

  Organisatie: Hendrik-Ido-Ambacht

  JSON KML ZIP

 • Bestuur Wijken in Alblasserdam

  * __Beschrijving:__ Overzicht van de wijken in gemeente Alblasserdam. Een wijk is een geografisch afgebakend (administratief) gebied binnen de gemeente, met zo goed als altijd een (wijk)naam. Afbakeni...

  Organisatie: Alblasserdam

  KML SHAPE JSON

 • Ruimte en infrastructuur Wijken en buurten Schiedam

  De gemeente Schiedam is opgedeeld in wijken en buurten. De bestanden bevatten een unieke identificatie, een aanduiding van het type gebied (buurt/wijk) en de algemeen gebruikte code voor het gebied. D...

  Organisatie: Schiedam

  JSON

 • Bestuur Wijken Den Haag

  * **Beschrijving:** Wijkgrenzen van Den Haag * **Bron:** gemeente Den Haag * **Doel registratie:** Bestuurlijke grenzen * **Beperkingen:** Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeet...

  Organisatie: 's-Gravenhage

  JSON ZIP KML HTML CSV

 • Wijkbureaus Utrecht

  Dataset mbt adressen en openingstijden van wijkbureaus in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: * naam wijkbureau; * naam locatie; * bezoekadres; * postadres; * openingst...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Werk Werkzoekenden - opl/lftd/duur

  Het aantal werkzoekenden in Schiedam op peildatum 1-1-2014 opgebouwd met data over opleiding, leeftijd en duur.

  Organisatie: Schiedam

  CSV

 • Werk Werkzoekenden naar opleidingsniveau - Gemeente Utrecht

  * **Beschrijving:** Werkzoekenden naar opleidingsniveau * **Bron:** Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag * **Doel registratie:** Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en graf...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX CSV

 • Werk Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015 - Gemeente Utrecht

  * **Beschrijving:** Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015 * **Bron:** Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag * **Doel registratie:** Dit bestand bevat de cijfers van d...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX CSV

 • Werk Werkloosheid naar persoonskenmerken (%) - gemeente Utrecht

  * **Beschrijving:** Werkloosheid naar persoonskenmerken (%) * **Bron:** Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag * **Doel registratie:** Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX CSV

 • Werkloosheid in de G4_gemeente Utrecht

  * **Beschrijving:** Werkloosheid in de G4 * **Bron:** Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag * **Doel registratie:** Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en grafieken in de ra...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX CSV

Referentie data

Publicerende organisatie

Data eigenaar

Dataset van hoge waarde

Basis register

Thema