Dataset

Verkeersongevallen Nederland - WegvakGeografie 01-11-2023 (RWS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 10-11-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Verkeersongevallen_Nederland_2020_2022 zijn de verzamelde verkeersongevallen van 2020 tot en met 2022 uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland, verder afgekort tot BRON. Dit is een bestand met de verkeersongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het Nationaal WegenBestand (NWB), een digitaal weggennet van Nederland. De ongevallen zijn beschikbaar gesteld in diverse geo-formaten. Tevens kunt U middels een viewer op de Rijkswaterstaat website de diverse ongevalsinformatie op een geografische manier bekijken. Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: beleid (formuleren, monitoren, evalueren), onderzoeken en wegbeheer. De dataset bestaat uit een vijftal bestanden nl. verkeersongevallen_2020_2022, verkeersongevallen_2022, verkeersongevallen_2021, verkeersongevallen_2020 en het wegvakgeografie_01112023 bestand. In dit wegvakgeografie bestand zijn alle wegvakken opgenomen die op peildatum 01-11-2023 actief waren en alle eventuele vervallen wegvakken waarop in de betreffende jaren ongevallen gereigistreerd zijn.

Bestemmingspagina: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/verkeersveiligheid-en-ongevallencijfers.aspx

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/h4pe59wj-byh2-15x8-1efq-5cbc09pxlmge/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

verkeersongevallen_nederland_2020_2022

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/MapServer

ArcGIS MapService

verkeersongevallen_nederland_2020_2022

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

wegvakgeografie_01112023

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

verkeersongevallen_nederland_2020_2022:wegvakgeografie_01112023

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Downloads