Dataset

Kaderrichtklijn Water - projectgebieden 2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 16-12-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
  • Natuur en milieu
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat alle KRW maatregelen in het beheergebied van RWS-WNZ die gerealiseerd worden voor december 2015. Het bestand omvat de buitenlijnen van de gebieden waarin specifieke maatregelen zoals geulen en natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd. Voor meer info over de ontwerpen van de maatregelen zelf, zal het overdrachtsdossier geraadpleegd moeten worden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/79320d23-aa54-4409-bfb8-1db21d4e1f04/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

krw_maatregelen

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/krw_maatregelen/MapServer

ArcGIS MapService

krw_maatregelen

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/krw_maatregelen/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

krw_projecten_planstudie

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_maatregelen/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

krw_maatregelen:krw_projecten_planstudie

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_maatregelen/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads