Dataset

Archeologische monumenten

Permanente linkGekopiƫerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor de prehistorie de enige informatiebron. Op grond van restanten van vroeger, zoals aardewerkscherven, (vuur-)stenen bijlen of verkleuringen in de bodem van bijvoorbeeld palen van boerderijen, is het mogelijk iets te vertellen over de mensen en hun levenswijze in het verleden. Dit bodemarchief is erg kwetsbaar: de overblijfselen bevinden zich meestal dicht onder het oppervlak. Bovendien is het bodemarchief maar eenmalig raadpleegbaar: wanneer iets is opgegraven, is het voorgoed verdwenen. Deze kaart toont de Archeologische Monumenten (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Wet Archeologische Monumentenzorg. Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg in werking getreden. Dit impliceert een ingrijpende wijziging van de Monumentenwet 1988. Voor archeologische waarden geldt per 1 september 2007 op basis van de gewijzigde Monumentenwet 1988 de wettelijke verplichting om bij vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten monumenten (artikel 38a).

Contactinformatie
Naam: Infodesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://cultureelerfgoed.nl
Telefoon: 033 421 7421

Downloaden

UKST

Downloaden Onbekend Geen open licentie

UKST