Dataset

Hoog Nederland met Afgedekte Pleistocene Sedimenten (scan)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 22-06-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit raster over de bevat informatie over de pleistocene afzettingen in Overijssel. Het omvat de archeologische regio’s Drents Zandgebied en Overijssels-Gelders Zandgebied. Zoals de namen van de archeologische regio’s al aangeven gaat het hoofdzakelijk om zandige afzettingen. Daarnaast komen plaatselijk ook rivierafzettingen voor (voornamelijk langs de IJssel). De pleistocene afzettingen zijn in de periode tussen 2500000 en 10000 jaar geleden door water, wind en ijs afgezet. Omdat het overgrote deel van de bewoningsgeschiedenis van Hoog Nederland jonger is dan 13000 jaar, liggen de meeste archeologische resten aan of vlak onder het oppervlak. In combinatie met de IKAW kan dit bestand worden gebruikt bij een inventariserende bureaustudie ten behoeve van het behoud van archeologische en in sommige gevallen historische, geografische en aardkundige waarden, en bij advies over archeologisch (veld)onderzoek.

Contactinformatie
Naam: Infodesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://cultureelerfgoed.nl
Telefoon: 033 421 7421

Downloaden

UKST

Downloaden Onbekend Geen open licentie

UKST