Dataset

Agrarisch Zoekgebied Natuurbeheerplan 2021

Permanente linkGekopiƫerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 13-06-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Gebieden waar subsidie voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer kan worden aangevraagd. Dit is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021. Deze gebieden worden ook wel het Agrarisch Zoekgebied genoemd. De subsidie valt onder de regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De begrenzing is onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2021. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 14 april 2020. Het GS besluit van 14 april heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan 2020) die in oktober 2019 is vastgesteld. De wijzigingen van de begrenzing en de inhoud van het Agrarisch Zoekgebied zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2020. Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten (GS) een aanvullend besluit genomen waarin een aantal correcties op deze begrenzing zijn doorgevoerd. Deze zijn terug te vinden in een aparte kaartlaag met de naam Beheertypenkaart Wijzigingen september 2020. De wijzigingen van zowel april als september zijn in deze kaart/dataset verwerkt. De begrenzing van het Agrarisch Zoekgebied komt voort uit de bruto begrenzing die als grondplaat is samengesteld op basis van diverse beleidscriteria. Om stapeling van SNL subsidies te voorkomen is de bruto begrenzing netto gemaakt. Dit is gedaan door natuurterreinen en terreinen waar een opgave in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt, hiervan uit te sluiten. Voor de laatste categorie geldt de uitzondering voor lopende agrarisch natuurbeheer contracten en specifiek aangewezen gebieden.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Downloaden