Dataset

Luchtkwaliteit langs wegen 2019 (Monitoringsronde 2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (5)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen.
Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. In dit bestand zijn de concentraties uit Monitoringstool editie 2020 voor 2019 opgenomen

Contactinformatie
Naam: Tim Overkamp - Ruijs, Provincie Zuid-Holland
E-mail: twj.overkampruijs@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

NO2 in 2019

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

PM10 in 2019

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

EC in 2019

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

PM2.5 in 2019

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

LUCHT_NSL_MT2020_RJ2019

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?

OGC:WFS

Downloaden

MILIEU.LUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogus

Downloaden HTML Publiek domein

website