Dataset

Luchtkwaliteit langs wegen 2011 (Monitoringsronde 2012)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (7)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. De grenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) is 40 ug/m3, en deze moet in 2015 zijn bereikt op NSL toetspunten. De grenswaarden voor PM10 zijn 40 ug/m3 jaargemiddeld en een daggemiddelde van 50 ug/m3, die echter overeenkomt met 32,5 ug/m3 jaargemiddeld. De fijn stof grenswaarde moet in 2011 zijn bereikt.

Contactinformatie
Naam: Tim Overkamp - Ruijs, Provincie Zuid-Holland
E-mail: twj.overkampruijs@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

NO2 - 2011 - 2

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

PM10 - 2011 - 2

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

LUCHT_NSL_J2012_R2011

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?

OGC:WFS

NO2 - 2011 - 1

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

PM10 - 2011 - 1

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Wegen 2011 - PM10

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Wegvakken 2011

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_luchtkwaliteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Downloaden

LUCHT_NSL_J2012_R2011 feature catalogus

Downloaden HTML Publiek domein

website