Dataset

BRO - Geomorfologische Kaart (GMM)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische Kaart van Nederland 1 : 50 000 beschrijft de in Nederland voorkomende geomorfologische eenheden en hun ontstaanswijze. Deze kaart wordt onder anderen gebruikt bij ruimtelijke vraagstukken over klimaatadaptatie, natuurbeheer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het grootste deel van de Geomorfologische kaart van Nederland is ontwikkeld tussen 1970 en 1990. Door middel van hoogtepuntenkaarten en uitgebreid veldwerk is tweederde van Nederland gekarteerd. Deze manier van karteren noemen we Kartering Oude Stijl. Tussen 1990 en 2003 zijn de resterende delen van Nederland gekarteerd. Voor deze karteringen waren er gedetailleerde digitale hoogtemodellen beschikbaar, waarmee de geomorfologie met meer nauwkeurigheid en detail gekarteerd kon worden. Het karteren met behulp van hoogtekaarten in een GIS-omgeving noemen we Kartering Nieuwe Stijl. In 2003 is de landsdekkende Geomorfologische kaart van Nederland gepubliceerd. Hiermee is Nederland het enige land met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. De Geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/459231d0-7379-4f26-a444-7616e1d888f0/attachments/GKN2008_8x8.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BRO Geomorfologische Kaart (GMM) ATOM

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/atom/v1_0/index.xml

BRO Geomorfologische Kaart (GMM) ATOM

BRO Geomorfologische Kaart (GMM) WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMS

BRO Geomorfologische Kaart (GMM) WMS