Dataset

Collectie Provinciaal Archeologisch Depot API

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (6)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

De vondsten in het depot variëren in ouderdom van 7500 jaar tot 100 jaar oud. De oudste opgravingsdocumentatie die is voortgekomen uit archeologisch onderzoek gaat terug tot 1947. De collectie bestaat voornamelijk uit vondsten als aardewerk, glas, bot en metaal. Een klein deel van de collectie bestaat uit voorwerpen van organisch materiaal, zoals leren messcheden, houten voorwerpen en visfuiken van dunne takken. In de bijbehorende documentatie staat de exacte vindplaats van de vondst(en) en hun eventuele onderlinge samenhang. Zo blijft het mogelijk om met nieuwe inzichten naar oude opgravingen te kijken en nieuwe conclusies te trekken. De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Gouda, Rotterdam, Leiden, Gorinchem, Dordrecht, Delft en Vlaardingen hebben een eigen gemeentelijk depot en beheren zelf de vondsten en documentatie binnen de grenzen van hun gemeenten.

Contactinformatie
Naam: Provinciaal Archeologisch Depot, Provincie Zuid-Holland
E-mail: archeologischdepot@pzh.nl

Downloaden

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

URL voor OAI-PMH - ListRecords

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

URL voor OAI-PMH - ListIdentifiers

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

URL voor OAI-PMH - GetRecord (voorbeeld; waarde identifier is vrij invulbaar)

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

URL voor doorzoeken van alle waarden, alle records, met andere woorden, gehele index.

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

In de index worden links aangeboden waarmee afbeeldingen kunnen worden opgevraagd (voorbeeld)

website

Downloaden HTML CC-0 (1.0)

Toelichting gebruik API