Dataset

Biomassa - bermmaaisel

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (ton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegevens uit de literatuur (Kempenaar et al. 2009) en informatie over wegbreedtes (topografische kaart 1:10.000). Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentieel beschikbare hoeveelheden bermmaaisel op gemeentelijk schaalniveau. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa als maaisel wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost en energieopwekking. De kaartinformatie is van belang voor producenten en gebruikers van bermmaaisel zoals rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, waterschappen, beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en maaiselverwerkende industrie.

Contactinformatie
Naam: RIVM
E-mail: atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/7c9e6d30-4660-4f80-ae7a-f006b3c6f667/attachments/

Webservice

altr_a30_ri_bermmaaisel

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wms?

OGC:WMS

altr_a30_ri_bermmaaisel

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wfs?

OGC:WFS