Dataset

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Bodemenergie restrictiegebieden zone 1

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 02-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C1). Als rode gebieden worden aangewezen de gebieden die als gebieden ter bescherming van het grondwater zijn aangewezen in hoofdstuk 6. Als oranje gebieden worden in het kader van dit hoofdstuk aangewezen de intrekgebieden van de openbare grondwaterwinningen. Deze gebieden worden aangewezen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning.

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_POV18_WKO_ZONE1_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Bodemenergie restrictiegebieden zone 1

GBI_POV18_WKO_ZONE1_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Bodemenergie restrictiegebieden zone 1