type-icon

Dataset

Gesloten bodemenergiesystemen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Gesloten bodemenergiesystemen in Overijssel. Betreft actieve locaties van gesloten bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berust. De gegevens komen uit het Landelijk Grondwaterregister (LGR), het voormalige Grondwaterarchief. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar wordt gebruik gemaakt van een vloeistof die in buizen door de bodem wordt geleid. Via het buizenstelsel wordt in de ondergrond warmte en koude uitgewisseld met het grondwater.
Naast de gesloten KWO-systemen zijn er open KWO-systemen. Daarvoor is de provincie Overijssel het bevoegd gezag. De open systemen staan niet op deze kaart

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

B34_Gesloten_bodemenergiesystemen

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B34_beheer_grondwater/wfs

OGC:WFS

B34_Gesloten_bodemenergiesystemen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B34_beheer_grondwater/wms

OGC:WMS