type-icon

Dataset

Covid-19 statistieken individuen van 70 jaar en ouder woonachtig buiten een instelling naar veiligheidsregio per datum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn aan de GGD.
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is.

De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020).

* Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens in OSIRIS:

• Niet wonend zijn in een instelling
EN
• Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder
EN
• De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is

Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij:

• Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis
OF
• ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben.
OF
• Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.


Het bestand is als volgt opgebouwd:

Een set records per datum van met voor elke datum:

• Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
• Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio.

Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.


Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd.

Beschrijving van de variabelen:

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de indicator "positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder". Deze kan voor iedere gerapporteerde indicator anders zijn, namelijk:
• Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD.
• Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken.

Security_region_name: Veiligheidsregionaam.
Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported].
Het werkelijke aantal overleden positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn.


Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS.


In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand:
• Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij ...

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
E-mail: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/40508e17-7296-4f39-ad25-8ddd0c904087/attachments/

Downloaden

COVID-19_thuiswonend_70plus.csv

Downloaden ZIP Publiek domein

download

COVID-19_thuiswonend_70plus.json

Downloaden ZIP Publiek domein

download