type-icon

Dataset

Covid-19 enquêteresultaten Trendonderzoek omgaan met gedragsregels

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
 • Beschrijving
 • Download (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Dit bestand bevat resultaten van het Trendonderzoek omgaan met gedragsregels. Aan een representatieve groep mensen wordt elke drie weken gevraagd of zij de gedragsregels die ingesteld zijn naar aanleiding van de Corona-crisis naleven en wat zij vinden van de gedragsregels.

Het bestand bevat landelijk en per Veiligheidsregio gegevens over:

 • Naleving van de gedragsregels
 • Draagvlak voor de gedragsregels
 • Zelfeffectiviteit (hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregels op te volgen?)
 • Respons effectiviteit (helpt het als iedereen de gedragsregels volgt?)
 • Sociale norm (zie je de meeste mensen in je naaste omgeving de gedragsregels volgen?)
 • Affectieve respons (maakt u zich zorgen om het coronavirus?)
 • Vaccinatiebereidheid
 • Coronagerelateerde klachten

Gedragsregels
Naleving, draagvlak, zelfeffectiviteit, respons effectiviteit en sociale norm worden voor de volgende gedragsregels uitgevraagd:
- Bij_klachten_blijf_thuis
- Bij_klachten_laat_testen
- Draag_mondkapje_in_OV
- Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes
- Hoest_niest_in_elleboog
- Houd_1_5m_afstand
- Ontvang_max_bezoekers_thuis
- Vermijd_drukke_plekken
- Was_vaak_je_handen
- Werkt_thuis

Gegevens
Het bestand bevat de volgende gegevens:
- Percentage of gemiddelde
- 95% ondergrens
- 95% bovengrens
- Verandering ten opzichte van de vorige meting
- Aantal respondenten in de steekproef
Naar Veiligheidsregio, per meetperiode per indicator-categorie per indicator

Records
Het bestand bevat per vragenlijstronde de volgende set van records:
- Een record voor elke Veiligheidsregio in Nederland per indicator-categorie per indicator
- Een record voor totaalpercentages in Nederland per indicator-categorie per indicator per geslachtsaanduiding, per leeftijdscategorie per opleidingsniveau

Indicatorcategorieën
De volgende indicator-categorieën worden onderscheiden:
Naleving: Worden de uitgevraagde gedragsregels nageleefd (actueel gedrag)?
Draagvlak: In welke mate staat u achter de gedragsregel?
Helpen_regels: Stel dat iedereen de gedragsregels van de overheid op zou volgen, hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
Moeite: Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregel na te leven?
Naaste_omgeving: Volgen de meeste mensen in de naaste omgeving van de geënqueteerde de gedragsregels?
Zorgen Maakt u zich zorgen om het coronavirus?
Vaccinatiebereidheid: Wilt u zich laten vaccineren als er straks een vaccin is?
Klachten: Percentage van de mensen met coronagerelateerde klachten

Variabelen
Beschrijving van de variabelen:
Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_measurement: Datum waarop de meting is gestart. De meetduur is een week. De meting heeft dus plaatsgevonden op genoemde datum en zes dagen erna.

Wave Volgnummer van de meting

Region_code: Nederland en Veiligheidsregiocode. Nederland heeft code NL00. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Region_name: Nederland en naam van de Veiligheidsregio. Dit is de naam van de Veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Subgroup_category: Dimensies waarin de cijfers zijn uitgesplitst:
- Alle (Totaal; geen uitsplitsing)
- Geslacht (Man / Vrouw)
- Leeftijd (16 – 24 jaar / 25 – 39 jaar / 40 – 54 jaar / 55 – 69 jaar / 70+)
- Opleidingsniveau (Laag / Midden / Hoog )

Subgroup: Benaming van de dimensie (zie Subgroup_category)

Indicator_category: Categorisering van de indicatoren:
- Naleving
- Draagvlak
- Helpen_regels
- Moeite
- Naaste_omgeving
- Zorgen
- Vaccinatiebereidheid
- Klachten

Indicator: Naleving, Draagvlak, Helpen_regels, Moeite en Naaste_omgeving voor de volgende gedragsregels:
- Bij_klachten_blijf_thuis
- Bij_klachten_laat_testen
- Draag_mondkapje_in_OV
- Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes
- Hoest_niest_in_elleboog
- Houd_1_5m_afstand
- Ontvang_max_bezoekers_thuis
- Vermijd_drukke_plekken
- Was_vaak_je_handen
- Werkt_thuis
Zorgen:
- Zorgen_over_Coronacrisis
Vaccinatiebereidheid:
- Ja
- Ja_eerst_weten_al_corona_gehad
- Nee_al_corona_gehad
- Nee_andere_reden
- Nee_zorgen_over_veiligheid_vaccin
- Weet_niet
Klachten op het moment van het invullen van de vragenlijst:
- Minstens_een_corona_gerelateerd

Sample_size: Aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven op een vraag

Figure_type: Cijfersoort (Percentage / Gemiddelde)
Value Berekende waarde van de Indicator
Lower_limit 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens
Upper_limit 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens
Change_wrt_previous_measurement Significant verschil ten opzichte van de vorige meetperiode (-1 = afname / 0 = gelijk gebleven / 1 = toegenomen)

Contactinformatie
Naam: RIVM/V&Z/G&M
E-mail: coronagedragsunit@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/8a72d78a-fcf8-4882-b0ab-cd594961a267/attachments/

Downloaden

download

Downloaden ZIP Publiek domein

download

download

Downloaden ZIP Publiek domein

download