type-icon

Dataset

Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen RWS (lijnen) (RWS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (5)
  • Download (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Rijkswaterstaat. Dit bestand bevat de actuele oppervlaktewaterlichamen van de categorie 'rivier' in beheer bij Rijkswaterstaat gerepresenteerd als lijn. Voor alle (naast rivieren ook meren, overgangswater en kustwater) KRW oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat wordt verwezen naar het bestand Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlakken). De Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen is een onderdeel van het nationale bestand met KRW oppervlaktewaterlichamen waarin ook de oppervlaktewaterlichamen van waterschappen is opgenomen. Het nationale bestand KRW oppervlaktewaterlichamen wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De attribuut informatie is een combinatie van de EU rapportage specificaties en Inspire thema Area of Management met de IHW specificaties oppervlaktewaterlichamen.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Webservice

kaderrichlijn_water

Webservice ArcGIS Map Service Geen open licentie

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichlijn_water

Webservice ArcGIS Map Preview Geen open licentie

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

oppervlaktewater_lichamen_l

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:oppervlaktewater_lichamen_l

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

oppervlaktewater_lichamen_l GeoJSON download

Webservice JSON Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oppervlaktewater_lichamen_l&outputFormat=json

endPoint