type-icon

Dataset

Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen RWS (vlakken) (RWS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (5)
  • Download (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlakken) Rijkswaterstaat. Dit bestand bevat de actuele oppervlaktewaterlichamen in beheer bij Rijkswaterstaat. Het wijkt door de actualisatie af op een paar gebieden van het actuele nationale bestand met Kaderrichtlijn Water Oppervlaktewaterlichamen, waarin ook waterlichamen van waterschappen zijn opgenomen. Het nationale bestand is het bestand dat in 2016 gerapporteerd is aan de Europese Commissie en wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De afwijkende gebieden staan beschreven bij de kwaliteitsbeschrijving. De begrenzing wijkt ook af van de RWS waterwet beheergrenzen waterkwaliteit. De wens is om deze twee dataset in de nabije toekomstop elkaar af te stemmen maar dat is nu nog in ontwikkeling. Alle RWS KRW waterlichaamdelen zijn aanwezig als vlak. Rivieren mogen ook gerepresenteerd worden als lijn. Voor de weergave als lijnen wordt verwezen naar het bestand Kaderrichtlijn Water waterlichamen (lijn) Rijkswaterstaat. De attribuut informatie is een combinatie van de EU rapportage specificaties en Inspire thema Area of Management met de IHW specificaties oppervlaktewaterlichamen.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Webservice

kaderrichlijn_water

Webservice ArcGIS Map Service Geen open licentie

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichlijn_water

Webservice ArcGIS Map Preview Geen open licentie

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

oppervlaktewater_lichamen_v

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:oppervlaktewater_lichamen_v

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

oppervlaktewater_lichamen_v GeoJSON download

Webservice JSON Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oppervlaktewater_lichamen_v&outputFormat=json

endPoint