type-icon

Dataset

Vervallen Beschermde Natuurmonumenten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Door de inwerkingtreding Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 vervallen de doelstellingen van Beschermde Natuurmonumenten.
Door de invoering van deze wet vervalt de status van Beschermd Natuurmonument (BN) van 59 Natura 2000 gebieden.
Concreet betekent dit dat de status aanduiding “BN” is komen te vervallen voor de Natura 2000 gebieden. Daarnaast zijn er gebieden met de status Beschermd Natuurmonument die geen deel uit maken van de Natura2000 begrenzing.
In deze dataset zijn de vervallen Beschermde Natuurmonumenten opgenomen gelegen binnen en buiten een Natura 2000-gebied.

Contactinformatie
Naam: Wouter de Gans, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
E-mail: w.g.degans@minez.nl
Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000
Telefoon: 06-46602587

Webservice

B46_Beschermde_Natuurmonumenten_vervallen

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wfs

OGC:WFS

B46_Beschermde_Natuurmonumenten_vervallen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wms

OGC:WMS