Dataset

Faunaknelpunten in Ecologische Hoofdstructuur

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Documentatie (2)
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Faunaknelpunten zijn locaties waar maatregelen nodig zijn voor het opheffen van infrastructurele barrières voor dieren in de ecologische hoofdstructuur, het beperken van faunaslachtoffers en het versterken van de samenhang van natuurgebieden. De locaties bevinden zich op kruispunten van de ecologische hoofdstructuur met infrastructuur en waterkeringen. De knelpunten zijn overgenomen uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel evenals knelpunten binnen Overijssel die beschreven staan in Alterra rapport 2013-2014. Bij het onderzoek van de provincie Overijssel is gekeken naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. Hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. Uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. Een overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties. Sommige knelpunten zijn afgelopen jaren opgelost, deze zijn terug te vinden als "voorziening".

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Documentatie

landingpage

Documentatie HTML CC-0 (1.0)

landingpage

landingpage

Documentatie HTML CC-0 (1.0)

landingpage

Webservice

B47_Faunaknelpunten

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B47_flora_en_fauna/wfs

OGC:WFS

B47_Faunaknelpunten

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B47_flora_en_fauna/wms

OGC:WMS