type-icon

Dataset

Kansrijke gebieden voor ondiepe geothermie (formatie van Brussel)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel
Bijgewerkt 27-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaartlaag bevat berekende clusters aan de hand van de warmtevraag kaart op rasterniveau. Aan de hand van deze kaart en de ondergrens van 1.000GJ/ha/jaar is een selectie van gebieden ontstaan die voldoende warmtedichtheid hebben voor een collectieve oplossing. Rondom deze clusters is een buffer van 50 meter getrokken om naburige panden en adressen die bijgedragen hebben aan de hoge warmtevraagdichtheid te betrekken bij het cluster. Van de overbleven clustertjes is eerst gekeken of voldoen aan de ondergrens van 500GJ/jaar voor collectieve oplossingen. De overgebleven clusters zijn vervolgens gebufferd met 300 meter om te identificeren welke clusters als kralen geregen kunnen worden om tot een groter netwerk te komen. Van deze grote clusters is vervolgens de warmtevraag berekend. Voor het effectief benutten van een ondiep geothermiesysteem is ondergrens aan warmtevraag nodig. In deze kaartlaag is deze ondergrens ingesteld op 50.000GJ/jaar. Clusters waarvan de warmtevraag lager uit viel zijn daarom uitgesloten. Voor het bepalen van het ondergrondse warmteaanbod onder het cluster is verder gewerkt vanuit de ‘geregen clusters’. Aan deze clusters is een buffer toegevoegd van 700 meter om tot een totaal van 1.000 meter te komen vanaf de initiële clusters. Vanuit de OGT-potentie kaarten Breda en Brussel is een warmteaanbod-dichtheid berekend in de bodem onder het cluster. Deze dichtheid is vermenigvuldigd met de oppervlakte van het cluster om het totale warmteaanbod te berekenen. Dit berekende warmteaanbod en de berekende warmtevraag van het cluster maken een deelsom met de dekkingsgraad als antwoord.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

LIP_Kansrijke_gebieden_voor_ondiepe_geothermie_formatie_van_Brussel

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wfs

OGC:WFS

LIP_Kansrijke_gebieden_voor_ondiepe_geothermie_formatie_van_Brussel

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wms

OGC:WMS