Dataset

Wegencategorisering op provinciale wegen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 17-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De wegencategorisering geeft een indeling van functie en inrichting van provinciale wegen in Overijssel waarbij thema's als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid een belangrijke rol spelen. Doel hiervan is om een goed en gedifferentieerd aanbod van provinciale wegen in Overijssel te hebben. Bij het toekennen van de functie en vorm van een weg is niet alleen gekeken naar de economische functie van een weg, waarbij doorstroming centraal staat, maar ook naar de betekenis van het gebied voor leefbaarheid, toerisme en natuur. Het geeft een indeling van Stroomwegen (120/100 km/uur), Gebiedsontsluitingswegen (GOW 80 km/uur) en Erftoegangswegen (ETW 60 km/uur). De gegevens zijn gegenereerd uit het VIS (verkeersinformatiesysteem).

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

B22_Wegencategorisering_op_provinciale_wegen_in_Overijssel

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B22_wegen/wfs

OGC:WFS

B22_Wegencategorisering_op_provinciale_wegen_in_Overijssel

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B22_wegen/wms

OGC:WMS