type-icon

Dataset

Biomassa - biologisch afbreekbaar afval

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 24-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid biologisch afbreekbaar in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau.
Dit zijn met name stromen zoals blad, takken, schoon loofhout, groenafval en GFT.
Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de
kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Wanneer bedrijven een
reststroom identificeren als GFT, valt dit bij het LMA onder de categorie ‘Biologisch
afbreekbaar afval’. Ook is Biologisch afbreekbaar afval' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Mobiliteit en Milieu
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Biologisch afbreekbaar afval

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_AFVAL_BIO_AFBREEKBAAR

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS