Dataset

Biomassa - Spijsolie en -vetten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid spijsolie en vetten in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in de provincie Zuid-Holland op gemeentelijk niveau.
Onder de categorie spijsolie en vetten vallen bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet, vetzuurafval en putvet.
Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de
kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'Spijsolie en -vetten' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Mobiliteit en Milieu
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Spijsolie en vetten

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_SPIJSOLIE_VETTEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS