Dataset

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid 'voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau.
Deze diverse categorie bestaat uit allerlei verschillende organische stromen die volgens de bedrijven die deze stroom melden niet meer geschikt zijn voor consumptie of verwerking. Dit zijn bijvoorbeeld groente- en fruitrestanten, vruchtensappen, veevoerrestanten en afgekeurde levensmiddelen (die supermarkten niet meer mogen verkopen wegens het verstrijken van de houdbaarheidsdatum).
Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de
kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' is een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Mobiliteit en Milieu
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS