Dataset

Natuurbeheerplan 2016 - Landschaps Zoekgebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2015, houdende regels over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_NBP_2016/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

NBP_2016_LANDSCHAPSZOEKGEBIED

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?

OGC:WFS