type-icon

Dataset

Nationaal potentieel van aquathermie: analyse en review van de mogelijkheden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze landelijke studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

WTA Verhouding warmteaanbod en warmtevraag in procent

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_wta/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

WTA_POTENTIE_AQUATHERMIE

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS