Dataset

Draagkracht

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het basisbestand is vervaardigd door TNO. Het basisbestand betreft feitelijk een klei- en veenkaart van de provincie Zuid-Holland. Deze geeft een indicatie van de zettingsgevoeligheid van de bodem van Zuid-Holland. Slechte grond met meer dan 4 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is extreem zettingsgevoelig. Slechte grond met tussen 0,5 en 4 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is zeer zettingsgevoelig. Slechte grond met minder dan 0,5 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is zettingsgevoelig. Goede grond met minder dan 5 meter aaneengesloten klei en veen binnen 8 meter onder het maaiveld is minder zettingsgevoelig. De zettingsgevoeligheid van deze eenheid varieert sterk, omdat binnen deze eenheid nog gebieden voor kunnen komen die net niet aan het slechte grond criterium voldoen. Het bestand ‘zettingsgevoeligheid’ is omgezet naar het bestand ‘draagkracht’. Een kolom, ‘draagkracht’ is toegevoegd. In deze kolom is aangegeven of de draagkracht; ‘goed’, ‘slecht’ of ‘niet optimaal’ is. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en het betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

BB_DRAAGKRACHT

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Stabiele bodem

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer/WMSServer

OGC:WMS